Blog > Udržitelnost

Kolik lze uspořit se zelenými technologiemi?


28 květen 2022

Ceny elektřiny stoupají a mnoho lidí přemýšlí nad tím, jak uspořit na ohřevu s ohledem na míru životního komfortu. Lze ušetřit a ještě třeba trochu něco navíc vydělat nejen na úsporných technologiích v rodinných domech, ale třeba i v panelákovém nebo činžovním domě? Odpovědí může být kombinace stávajících zdrojů tepla a obnovitelných zdrojů energie, a to nejen v rodinných domech. Je to vhodným řešením i pro bytovky.

Nárůst cen elektřiny

Odborníci stojí za názorem, že stěžejní motivací v rámci šetrnějšího přístupu k domácnosti je hlavně stoupající cena za energie. V dubnu 2019 vyjde nejlevnější 1 MWh plynu na 531 Kč u České teplo s.r.o., nejdražší je u Stabil Energy Standart, kde si připlatíte na 1 050 Kč. Nejlevnější elektřinu nabízí společnost EP ENERGY TRADING, a.s., u které 1 kWh stojí 0,830 Kč, nejvíce naopak zaplatíte u PRE – pražská energetika, kde chtějí 1,949 Kč/kWh.

Ve chvíli, kdy stoupá cena za plyn a elektřinu, je zájem o nová řešení logicky větší,” vysvětluje Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev, jehož členové spravují přibližně pětinu bytového fondu v Česku.

Využívání alternativních zdrojů energií, např. solárních panelů pro ohřev teplé vody, tepelných čerpadel či fotovoltaické elektrárny je podle něj z pohledu finanční udržitelnosti bytových i rodinných domů dnes již téměř nevyhnutelné.

Meziroční nárůst cen se navíc týká i teplárenských zdrojů. Na systémy centrálního zásobování teplem (CTZ) jsou u nás přitom napojeny až 2 miliony odběratelů. Podle Vysloužila mohou právě obnovitelné zdroje energie hrát roli doplňujícího zdroje tepla ve chvílích, kdy dochází k těmto cenovým nárůstům.

Na druhou stranu – využívání podobných alternativ a čím dál zvyšující se zájem o ně podle některých odborníků hraje výraznou roli v tom, proč dodavatelé plynu a elektřiny zdražují.

Zdroj: Unsplash

Kolik ušetříte s obnovitelnými zdroji energie?

Zelené technologie a především solární panely a fotovoltaické elektrárny jsou vhodné i pro bytové domy nebo paneláky. Ceny „zelených technologií“ navíc postupně klesají, čímž se podstatně zkracuje i návratnost investice. Na některé lze také čerpat dotace, což je tvoří ještě výhodnějšími.

V případě využití dotace se doba návratnosti samozřejmě výrazně zkracuje. Energie ze slunce přitom může bytový dům v celoročním provozu získat od 40 do 60 % pro potřebu na ohřev teplé vody.


Jaká je návratnost investice do zelených technologií?

Při výpočtu návratnosti je třeba zvážit veškeré náklady spojené nejen s vlastní investicí, ale i se zajištěním běžného provozu, oprav a nezbytných revizí. Pokud firma „garantuje“ návratnost investice do dvou tří let, je na místě zvýšená obezřetnost,” varuje Vysloužil.

Jestliže se však jedná o návratnost investice kolem 10 let, podle Vysloužila se o ní vyplatí alespoň uvažovat. Přesto by měl celou situaci zhodnotit energetický specialista nebo auditor. Právě ten vám může nejlépe poradit v tom, jaký zelený zdroj bude nejvhodnější.

“Spoléhat se pouze na doporučení firem, které jednotlivé technologie nabízejí na trhu, může být zavádějící a výsledný efekt může vést k velkému zklamání,” dodává.


Návratnost a úspora fotovoltaických elektráren

Fotovoltaické elektrárny jsou v podstatě soubor solárních panelů. Jejích zdrojem je sluneční záření, ze kterého vytvářejí energii, aniž by došlo k tvorbě emisí. Populární jsou hlavně u rodinných domů. Domácnosti díky nim mohou ušetřit až desetitisíce korun za rok.

“Již za 3 roky vyrobí solární panel tolik energie, kolik bylo spotřebováno při jeho výrobě. Návratnost investice se pak v závislosti na zvoleném systému výkupu elektřiny pohybuje od 8 do 14 let, přičemž životnost fotovoltaických panelů je 25 let,” popisuje přednosti fotovoltaických elektráren Martin Protiva, obchodní ředitel Ekonomických staveb.

Poptávka po fotovoltaice je podle něj u domácností stále velká, především proto, že se lidé chtějí zbavit závislosti na monopolních dodavatelích elektrické energie. Velkou měrou k tomu pomáhají také dotace z programu Zelená úsporám.

“Našim klientům kromě návrhu nejvhodnějšího technologického řešení zajišťujeme rovněž veškerou administrativu, pomáháme s dotacemi, financováním i instalací. Pro rodinné domy máme připravené k realizaci tři výkonové sety fotovoltaické elektrárny, a to: 2,64 kWp, 3,6 kWp a 4,8 kWp,” uzavírá Protiva.

  Související články