Dálkové odečty - aktuální termíny


2 minuty čtení

1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 je povinnosti při montáži, tedy třeba z důvodu pravidelné výměny, osadit jednotlivé  bytové jednotky ve vašem domě takovými vodoměry nebo měřiči dodávek tepla, které umožňují odečítat spotřebu dálkově. Tedy tak, že k odečtu nebude nutné obcházet a navštěvovat jednotlivé bytové jednotky.

1. 1. 2023 (platnost bude možná odložena)

Podle dostupných informací od 1. 1. 2023 vstoupí do hry další legislativa, která upravuje a mění frekvenci zasílání informací o spotřebě jednotlivým domácnostem, které již jsou vybaveny dálkově odečítatelnými měřidly. Od ledna 2023 bude nutné informovat tyto domácnosti ne jednou ročně, tak jak to bylo doposud, ale rovnou každý měsíc. V současné době je směrodatná legislativa k tomuto bodu ve schvalovacím procesu. To však nemění nic na tom, že na tuto změnu je třeba se včas pečlivě připravit. Zajištění průběžné informovanosti o spotřebě totiž leží na bedrech výborů SVJ a představenstev bytových družstev.

1. 1. 2027

Datum, kdy je nutné mít nainstalována všechna měřidla v domě s dálkovým odečtem, a to bez ohledu na jejich živostnost nebo periodicitu výměny je stanoveno na 1. 1. 2027.