Moderní technologie ve správě bytových domů


4 minuty čtení

Moderní technologie ve správě bytových domů:

Správa nemovitostí, chcete-li facility management, je jedno z posledních odvětví, ve kterém se zatím silně neprojevil vliv digitalizace a moderních technologií. Dvojnásob to pak platí o správě nemovitostí, které jsou určeny k bydlení, tedy bytových domů. Skoro denně se dozvídáme o pokrocích v medicíně, kde moderní technologie hrají významnou roli v diagnostice nebo pomáhají při operacích. Velký pokrok je vidět také v automobilovém průmyslu, telekomunikacích, logistice nebo v energetice. Ve všech oborech se lidé snaží najít cestu, jak zjednodušit nějaký stávající proces, jak něco zrychlit, automatizovat, usnadnit nebo jak optimalizovat náklady. Důvodem tohoto snažení je pak spokojenost a větší užitek pro koncového uživatele konkrétní služby nebo výrobku. Bez ohledu na to, zda jde o zákazníka z řad domácností, firmu nebo třeba pacienta. 

Napříč obory se daří měnit věci k lepšímu především díky plošnému využití vyspělých technologií, internetu a schopnosti zpracovávat nejrůznější informace a data.

Když se ale blíže podíváme na to, jak funguje správa bytových domů, zjistíme, že vývoj se zde zastavil v 80. letech minulého století. A s trochou nadsázky můžeme říci, že nejvýznamnější inovací od té doby, byl přechod společenství vlastníků bytových jednotek nebo družstev na internetové bankovnictví.

Proč se ve správě bytových domů zatím moderní technologie neprosadily? 

Nejsou stávající subjekty na trhu schopné nabídnout nové a lepší služby? Nebo výbory a představenstva, která spravují nemovitý majetek v hodnotě desítek a stovek milionů Kč jednotlivých vlastníků a družstevníků, lepší služby nepožadují?

Jak to vidíme u nás v BYTYO?

My v BYTYO jsme si jistí, že digitalizace a automatizace v odvětví správy bytových domů dává rozhodně smysl. A digitalizací není míněno pouze “pochytření” měřidel (vodoměrů, kalorimetrů, RTN apod.). Nejde jen o to, aby bylo možné naměřené hodnoty získat bez nutnosti je fyzicky číst a zaznamenávat. 

Jde především o to, aby byla spotřeba monitorována soustavně a aby se s náměry dále pracovalo. Ideálně automatizovaně. A také aby byly hodnoty srozumitelným způsobem prezentovány koncovému uživateli. Tedy jednotlivým obyvatelům bytového domu. O to se u nás stará aplikace Bytové konto od společnosti BeiT.

Proč to dává smysl?

Automatizace a digitalizace přináší výrazné snížení administrativní náročnosti na správu bytového domu pro členy výborů. Všichni obyvatelé domu pak díky průběžným a snadno dostupným informacím o spotřebě, mohou změnit své spotřební chování. Třeba výrazně snížit svou spotřebu vody nebo tepla a díky tomu snížit náklady na provoz domácnosti.